حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد داودی

تاریخ تولد:        1345/06/01

مرتبه علمی: دانشیار پژوهشکده علوم رفتاری، گروه علوم تربیتی

مقاله‌های علمی پژوهشی

 1. داودی، محمد و رضا حبیبی. "حجیت خبر واحد و کاربرد آن در استنباط نظام اخلاقی و تربیتی اسلام و گزاره‌های آن." پژوهشنامه اخلاق 8، 27 (1394): 49-66.
 2. داودی، محمد و سید جواد قندیلی. "استدلال به خالقیت خداوند، روش آموزش توحید ربوبی در قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی." رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث --، -- (1397): --.
 3. داودی، محمد و فاطمه وجدانی. "تربیت زیست محیطی با تأکید بر دیدگاه آیت الله جوادی آملی." اخلاق وحیانی 5، 12 (1396): 5-27.
 4. داودی، محمد. "تبیین مبانی دین شناختی تربیت دینی و دلالتهای آن." تربیت اسلامی 15، 34 (1399): 113-136.
 5. داودی، محمد. "جایگاه و نقش تزکیه در گفتمان های تربیتی." پژوهشهای کاربردی در تعلیم و تربیت اسلامی 2، 4 (1396): 41-66.
 6. داودی، محمد. "چالشهای ناظر به امکان منطقی تربیت دینی با تأکید بر دیدگاه هرست." پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت 9، 2 (1398): 126-147.
 7. داودی، محمد. "رفق و مدارای تربیتی در سیرة معصومین (ع)." فصلنامه روش شناسی علوم انسانی 7، 28 (1380): 96-109.
 8. داودی، محمد. "رویکردها و پرسشهای بنیادین در تربیت اخلاقی." انجمن معارف اسلامی 2، 2 (1385): 153-175.
 9. داودی، محمد. "مبانی معرفت شناختی تربیت دینی." دو فصلنامه اسلام و پژوهش های تربیتی 12، 23 (1399): 5-22.
 10. داودی، محمد. "نقد دلایل مخالفان ضرورت تربیت دینی در نظام آموزش و پرورش رسمی." تربیت اسلامی 14، 29 (1398): 57-74.
 11. داودی، محمد، محمود نوذری و رضا حبیبی. "تحلیل دین حد اکثری در اندیشة آیت الله جوادی آملی." اندیشه نوین دینی 11، 42 (1394): 7-18.
 12. شریفی، حسین، مسعود آذربایجانی و محمد داودی. "اضطراب مرگ و روشهای اخلاقی کاهش آن با استفاده از نمونه‌های مثبت در آموزه‌های اسلامی." اخلاق وحیانی 8، 18 (1399): 111-143.
 13. لطیفی، علی، حمید پارسانیا و محمد داودی. "بررسی روش شناسی دانش تربیت اسلامی بر اساس رویکرد اسلامی سازی معرفت." تربیت اسلامی 9، 18 (1393): 153-175.
 14. لطیفی، علی، حمید پارسانیا و محمد داودی. "روش شناسی دانش تربیت اسلامی بر اساس رویکرد استنباطی تأسیسی دکتر خسرو باقری." فصلنامه روش شناسی علوم انسانی 19، 77 (1392): 7-38.
 15. مداحی، جواد، سید علی حسینی زاده ده آبادی، محمد داودی و محمد فتحعلیخانی. "سطوح خلاقیت بر اساس حکمت متعالیه." مطالعات اسلام و روانشناسی 11، 20 (1396): 59-87.
 16. مداحی، جواد، محمد داودی، سید علی حسینی زاده ده آبادی و محمد فتحعلیخانی. "مؤلفه‌های خلاقیت در پرورش فکری کودکان و نوجوانان در منابع اسلامی." تربیت اسلامی 13، 26 (1397): 25-47.
 17. وحدانی فر، هادی و محمد داودی. "تحلیلی بر معمای عدد هفتاد و پنج گزاره اخلاقی." پژوهشهای اخلاقی 11، 4 (1400): 266-243.
 18. برادران، ابوالقاسم، محمد حسنی، محمد داودی و علی ستاری. "تربیت اخلاقی علامه طباطبایی با تأکید بر مبانی، هدف، محتوا و روش." فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی 27، 43 (1398): 57-86.

 

داودی، محمد و بهزاد آروانه. "تحلیل و تبیین فطرت در آثار استاد شهید مطهری." معرفت کلامی 2، 1 (1390): 101-126.

داودی، محمد و هادی عجمی. "روش های زمینه ساز تربیت اخلاقی جوانان در نهج البلاغه." حدیث حوزه 7، 14 (1396): 109-130.

کریمی عقدا، هادی، سید علی حسینی زاده ده آبادی و محمد داودی. "بررسی تفاوت های زن و مرد در اسلام و دلالتهای آن در برنامه درسی نظام تربیت رسمی." معرفت 27، 246 (1397): 77-87.

و ....

كتاب‌ها

 1. داودی، محمد. سیره تربیتی پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) جلد دوم تربیت دینی.قم:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،1383.
 2. داودی، محمد. سیره تربیتی پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) جلد سوم: تربیت اخلاقي.قم:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،1386.
 3. داودي، محمد، اخلاق اسلامي: مباني و مفاهيم، قم، نشر معارف، 1386.
 4. داودی، محمد. نقش معلم در تربیت دینی.قم:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،1384.
 5. داودي محمد، خانواده بهشتي: اصول و روشهاي آموزش نماز به فرزندان، ستاد اقامه نماز، 1392
 6. داودي محمد، فلسفه تعليم و تربيت مشاء، ج 1، قم:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1393
 7. داودي محمد، فلسفه تعليم و تربيت مشاء، ج 2، قم:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1394
 8. داودی، محمد و سید علی حسینی زاده ده آبادی. سیره تربیتی پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع).تهران:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه- سمت،1389.
 9. داودی، محمد، محمد بهشتی و سعید بهشتی. درآمدی بر فلسفه‌های تعلیم و تربیت در تمدن اسلامی.قم:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - سمت،1399.
 10. داودی، محمد و حسین کارامد. فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی.قم:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه- دانشگاه فرهنگیان،1400.
 11. بناري، علي همت و محمد داودي، تفسير تربيتي سوره لقمان، انتشارات المصطفي، 1398.
 12. داودي، محمد، فلسفه تربيت ديني، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در حال چاپ.

 

راهنمایی پایان نامه/رساله

 1. بررسی خلاقیت از دیدگاه اسلامی، محمد جواد مداحی، گروه علوم تربیتی، دکتری، 1395/05/04
 2. روش¬های تربیت اخلاقی نوجوان در قرآن و نهج¬البلاغه، مهدیه اسپروز، حوزه خواهران، سطح سه، 1395/06/01
 3. نظام تربیت اخلاقی مبتنی بر رویکرد اخلاق فلسفی با تأکید بر دیدگاه مسکویه و خواجه نصیر الدین طوسی، مهدی شفیعی، مركز اخلاق و تربيت، کارشناسی ارشد، 1395/06/01
 4. نظریه تربیت سیاسی از دیدگاه اسلام و دلالتهای آن در تربیت سیاسی برای دورة متوسطه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)، مهدی فاضلی دهکردی، گروه علوم تربیتی، دکتری تخصصی، 1396/06/01
 5. نقش شیوه معاشرت اعضای خانواده درسطح حیا فرزندان بر اساس منابع اسلامی، مهدی سحادیان، مركز اخلاق و تربيت ، کارشناسی ارشد، 1396/06/23
 6. بررسی کاربرد علم اصول در استنباط گزاره های تربیتی، رضا حبیبی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، دکتری، 1396/06/28
 7. بررسی شبهات اعجاز علمی قرآن در حیطه انسان شناسی، اعظم مهرابی کوشکی، معاونت پژوهشی، آموزشی و فناوری ، کارشناسی ارشد، 1396/07/30
 8. نقش مرد در تأمین سعادت خانواده از منظر تعالیم اسلام، حمیده اسماعیلی، حوزه خواهران ، کارشناسی ارشد، 1396/09/21
 9. آموزش اخلاق به کودکان 6 تا 12 ساله با تاکید برمنابع اسلامی، محمد جواد شریعتی، مؤسسه عالي علوم انساني، کارشناسی ارشد، 1396/09/28
 10. آموزش اخلاق به کودکان 6 تا 12 ساله با تأکید بر منابع اسلامی، محمد جواد شریعتی، گروه علوم تربیتی، کارشناسی ارشد، 1396/11/03
 11. بررسی مبانی نظام تعلیم و تربیت رسمی پاکستان بر اساس آموزه‌های قرآنی، غلام جابر، المصطفي، دکتری تخصصی، 1397/02/26
 12. نقد مبانی انسان شناختی تعلیم و تربیت لیبرال از منظر قرآن، محمد کریم امیری، المصطفي، دکتری، 1398/10/19
 13. عوامل همراهی و گسستگی همسران و فرزندان در آخرت از منظر قرآن و روایات، افسانه طاهری، حوزه خواهران، کارشناسی ارشد، 1398/11/28
 14. تربیت دینی فرزندان در سوره یوسف، محمد علی اخوان، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، حوزه علميه قم، 1399/02/04
 15. علل و عوامل و راه‌های درمان غفلت از آخرت درآیات و روایات، مرضیه گرامی، حوزه خواهران، کارشناسی ارشد، 1399/10/17
 16. چگونگی بیان مسائل اعتقادی برای سنین کودک و نوجوان، مصطفی قاسمی، حوزه علميه قم، کارشناسی ارشد، 1399/10/17
 17. مبانی انسان شناختی اخلاق از دیدگاه قرآن، صدیقه انصاری طادی، حوزه خواهران، کارشناسی ارشد، 1399/10/30
 18. چالشها و فرصت های پیش روی تربیت جنسی در عصر جهانی شدن در قلمرو خانواده، ابراهیم رضایی، حوزه علميه برادران، کارشناسی ارشد، 1400/03/18

مشاوره پایان نامه/رساله

بررسی روشهای تغییر رفتار در قرآن و علوم تربیتی، صداقت، المصطفي، دکتری تخصصی، 1395/11/21

اهداف تربیت اجتماعی از دیدگاه اسلام، محمد سمیعی، گروه علوم تربیتی، کارشناسی ارشد، 1397/10/12

تفسیر و تأویل و تفاوت آن‌ها از دیدگاه علامه طباطبایی و فخر رازی، آرمان آذر، حوزه خواهران، کارشناسی ارشد، 1398/03/23

بررسی رویکرد قرآن پژوهان معاصر به مسأله نسخ با رویکرد تربیتی به آیات منسوخه، طاهره عبداللهی، بنت الهدي، دکتری، 1398/09/21

 

پايان نامه ها و رساله هايي كه بنده راهنما يا مشاور آنها بوده ام بيش از اينهاست كه در اينجا آمده است.

دروس ارائه شده

فلسفه تعلیم و تربیت، کارشناسی ارشد، 1397-98

اصول و اهداف تربیت در قرآن، دکتری، 1397-98

تاریخ تعلیم و تربیت، دکتری، 1398-99

مبانی تربیت در قرآن و حدیث 1، دکتری، 1398-99

مبانی تربیت در قرآن و حدیث 2، دکتری، 1398-99

فلسفه تعلیم و تربیت، دکتری تخصصی، 1399-00

درسهاي اين جانب در المصطفي، مجتمع آموزش عالي امام خميني (ره)، مؤسسه آموزش عالي علوم انساني، دانشگاه قم، مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني، جامعة الزهرا(س)، دانشگاه علامه طباطبايي تهران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و ... بوده است و حدود 2۵ سال است كه تدريس دارم.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید