حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی‌نقی فقیهی

دانشيار گروه علوم تربيتی دانشگاه قم و مدير موسسه مطالعاتی مشاوره اسلام  

 

 1. آثار چاپ شده:

الف- فهرست کتاب­ها

 1. فقیهی، علی نقی،1402، فقه تربیت جنسی، قم منهاج علم؛ تهران: دانشگاه جامع امام حسین(ع)، موسسه چاپ و انتشارات.
 2. فقیهی، علی نقی، مصدق،هادی،( 1401). آسیب شناسی تربیت نوجوان در خانواده و راهکارهای مقابله با آن، قم: انتشارات انوار طه.
 3. فقیهی، علی نقی(1400) مشاوران شریف( اصول و فنون مشاوره) تهران، کانون اندیشه جوان با ناشر همکار انتشارات آستان قدس رضوی.
 4. فقیهی، علی نقی، نجفی، حسن، (1399). شاخص های سلامت معنوی از منظر قرآن و حدیث و جایگاه آن ها  در کتاب های درسی دینی آموزش و پرورش، قم: انتشارات انوار طه.

 

 1. فقیهی، علی نقی (1397).آموزش های جنسی پیش از ازدواج از دیدگاه اسلام. تهران: سازمان بهزیستی کل کشور.
 2. فقیهی، علی نقی،(1397)، جوان، تربیت و سلامت روان در نگرش اسلامی، قم: انتشارات ابوالحسنی.
 3. فقیهی، علی نقی، (1396)، مشاوره و روان درمانی در نگاه اسلامی، مبانی، اصول و روش ها، قم: انتشارات ابوالحسنی.
 4. فقیهی، علی نقی،(1396)، نگرش اسلامی به تربیت و سبک زندگی خانوادگی، قم: انتشارات ابوالحسنی.
 5. فقیهی، علی نقی، (1394)، راهنمای مدرس دوره آموزشی «انسان و سعادت»، تهران: دانشگاه تهران.
 6. فقیهی، علی نقی (1393). اولویت های پژوهشی نظام تعلیم و تربیت حوزه علمیه. قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه.
 7. خدایاری فرد، محمد؛ فقيهي، علي­نقي؛ غباری بناب، باقر؛ شکوهی یکتا، محسن و  رحیمی نژاد، عباس (1391). مبانی نظری و روش شناسی مقیاس های دینداری ( به انضمام پرسشنامه های دینداری). تهران: انتشارات آوای نور.
 8. فقیهی، علی نقی، (1391)، چگونه همسری باشیم؟ مشهد: آستان قدس رضوی.
 9. فقیهی، علی نقی،(1391)، رها شدن از دام وسواس، انتشارات سماء قلم
 10. فقیهی، علی نقی،(1389)، افسردگی، انتشارات سماء قلم
 11. فقیهی، علی نقی (1388). مشاوره خانواده و بهداشت جنسی. قم: مؤسسه مطالعاتی مشاوره اسلامی و انتشارات اندیشه ماندگار.
 12. فقیهی، علی نقی (1387). تربیت جنسی، مبانی، اصول و روش ها از منظر قرآن و حدیث. قم: دارالحدیث (چاپ چهارم) (چاپ هشتم، 1392)
 13. بهشتی، محمد؛ فقیهی، علی نقی و ابوجعفری، مهدی (1376). اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه اسلام. تهران: سمت. (چاپ هفتم1386)
 14. فقیهی، علی نقی (1376). مشاوره در آینه علم و دین. قم: انتشارات اسلامی.(چاپ پنجم1390)
 15. فقیهی، علی نقی (1384). شیوه­های ترغیب و جذب به نماز. تهران: مؤسسه­ی انتشاراتی مهر تابان. ( چاپ دوم1390).
 16. فقیهی، علی نقی (1384). بهداشت و سلامت روان در آئينه علم و دين. قم: انتشارات حيات سبز و مؤسسه مطالعاتي مشاوره اسلامي(چاپ دوم 1389)
 17. فقیهی، علی نقی (1383). جوان و هويت (مجموعه چکيده مقالات برگزيده چهارمين همايش مشاوره از ديدگاه اسلامي). قم: مؤسسه مطالعاتي مشاوره اسلامي.
 18. فقیهی، علی نقی (1382). جوان و آرامش روان (مجموعه مقالات سومين همايش مشاوره اسلامي). قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه و مؤسسه مطالعاتي مشاوره اسلامي. (چاپ هفتم 1390)
 19. بهشتی، محمد؛ فقیهی، علی نقی و ابوجعفری، مهدی (1380). آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و ترييت و مباني آن. ج4، تهران، سمت. (چاپ چهارم1389)
 20. فقیهی، علی نقی (1379). فهرست منابع اسلامی در حوزه مشاوره، روان‌شناسي، بهداشت روان و روان درمانی. قم: انتشارات حضرت معصومه(س).
 21. فقیهی، علی نقی (1379). گزارش علمي نشست­هاي علمي همايش مشاوره از ديدگاه اسلامي. قم: انتشارات حضرت معصومه(س).
 22. فقیهی، علی نقی (1379). مجموعه چكيده مقالات دومين همايش مشاوره اسلامي. قم: انتشارات حضرت معصومه(س).
 23. فقیهی، علی نقی (1378). مجموعه مقالات اولين همايش مشاوره از دیدگاه اسلامي. قم: انتشارات معارف.
 24. فقیهی، علی نقی (1377). تبيين هدف­ها در اقتصاد آموزش و پرورش از ديدگاه اسلام. تهران: پژوهشکده تعليم و تربيت (چاپ دوم 1389)
 25. فتحلی خانی، محمد؛ فصیحی زاده، علیرضا و فقیهی، علی نقی (1377). آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و ترييت و مباني آن. ج1، تهران: سمت. (چاپ سوم1389)
 26. فقیهی، علی نقی (1377). مجموعه چکیده مقالات اولين همايش مشاوره اسلامي. قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
 27. فقیهی، علی نقی (1375). نگرشي نو بر تاريخ فلسفه. قم: انتشارات اسلامي.(چاپ دوم 1389)
 28. فقیهی، علی نقی (1375). شناخت راه و مقصد. قم: انتشارات اسلامي.( چاپ دوم 1390)
 29. فقیهی، علی نقی (1373). اصول و فنون مشاوره و راهنمايي. تهران: سازمان تبليغات اسلامي.

 

 

ب- فهرست مقالات چاپ شده:

 

 

 1. فقیهی ، علی نقی، 1401، شاخص های تربیت متعالی برگرفته از آیات و روایات اسلامی، فصلنامه تربیت متعالی، دوره 1،ش4،مرکز تربیت معلم مبلغ.
 2. ترابی فر، محمد، نجفی، حسن، فقیهی، علی نقی،  1402، پیش بینی رشد اخلاقی و رشد معنوی طلاب سطح مقدماتی حوزه علمیه قم بر اسای برنامه درسی پنهان، اسلام و پژوهش های تربیتی، ش29، بهار و تابستان،1402.
 3.   فقیهی، علی نقی،  1401،  وظائف عاطفی زوجین نسبت به یکدیگر از منظر فقه تربیتی، دو فصلنلمه مطالعات فقه تربیتی، دوره 9، شماره 18 ، اسفند 1401، صفحه 126-153
 4. فقیهی، علی نقی، (1401)،پرورش فطرت زمینه ساز سلامت روانی منتهی به سعادت، برگرفته از قرآن کریم و روایات اهل البیت علیهم السلام، نشریه علمی قرآن و روانشناسی قرآن بنیان،ش1.

 

 1. فقیهی، علی نقی، (1401)، کاربرد فطرت به مثابه مبنای تعلیم و تربیت انسان از منظر علامه مصباح یزدی با تأکید بر آیات و روایات، اسلام و پژوهش های تربیتی، سال چهارده، شماره اول، شماره پیاپی27، ص86-73.
 2. فقیهی، علی نقی، (1400)، وظایف نگرشی زوجین نسبت به هم، از منظر فقه تربیتی، دوفصلنامه علمی فقه تربیتی، سال8، ش15، ص258-235.
 3. خدایاری فرد، محمد؛ .... فقیهی، علی نقی....، (1400)، عوامل مرتبط با افزایش و کاهش گرایش دانشجویان به دینداری؛ بررسی پدیدار شناختی، فرهنگ در دانشگاه اسلامی، سال یازدهم شماره 4، ص590-563.
 4. باجلان، محمدحسن؛ دیاری بیدگلی، محمدتقی؛ فقيهي، علي نقي، (1400)، بررسی هنجارهای اخلاقی ناظر به فرآیند ارتباط گفتاری بر پایه آیات و روایات، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اخلاق، دوره چهاردهم، شماره52، تابستان 1400، ص124-103.
 5. فقيهي، علي نقي، (1400)، تربیت جامعه انقلابی و نقش آن در تمدن ساز ی نوین اسلامی، دو فصلنامه علمی - تخصصی مطالعات قرآن و علوم، سال پنجم، شماره ١٠ ، پاییز و زمستان ١٤٠٠ صص ٧-37.
 6. ابراهیم عابدی، علی نقی فقیهی، هادی مصدق، حسن انصاری(1399)، رابطه نگرش دینی با عملکرد تحصیلی؛ نقش میانجی تنیدگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه گیلان، فصلنامه علمی پژوهشی مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی، سال5 شماره4،(پیاپی17)، ص108-89.
 7. علی نقی فقیهی، سوسن بهرامی، رضا جعفری هرندی،   سهراب، عبدی‌زرین(1399)، نقش برنامه های فرهنگی دانشگاه قم در تربیت دانشجویان از دیدگاه اساتید و دانشجویان، تهران، فصلنامه مطالعات فرهنگ و ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 8. محمدخدایاری فرد،  و همکاران از جمله علی نقی فقیهی، (1399)، واکاوی نشانه های اخلاق محوری در دانشگاه؛ پژوهشی پدیدار شناختی، مجموعه مقالات سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار، ص196-201
 9. بهرامی، سوسن؛ فقیهی، علی‌نقی؛ علیزاده، فاطمه، (1399)، تأثیر اخلاق کار اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی بر بهره وری اعضای هیئت علمی و کارکنان زن، پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده، سال 8، شماره20، ص27-49
 10. عبدی‌زرین، سهراب؛ فقیهی، علی‌نقی، (1399)، پیشگیری از کجروی اجتماعی با تاکید بر نقش دینداری، احساس امنیت اجتماعی و سلامت روان (مورد مطالعه: دانشجویان دختر دانشگاه قم)، دوفصلنامه مطالعات پلیس زن، ش14 (32)، ص41-60.
 11. فقیهی، علی نقی، مسعودی صدر، هدیه، (1398)، نقش تربیتی اساتید دانشگاه در امیدآفرینی به دانشجویان دانشگاه با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، مجموعه مقالات همایش ملی بیانیه گام دوم انقلاب و تمدن نوین، 24 بهمن98، ص247-225.
 12. فقیهی، علی نقی، (1398)، ویژگی های زیربنایی روانشناختی فطری انسانی برای تربیت مطلوب در دوره نوجوانی با تأکید بر دیدگاه اسلامی، پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده، دوره7 شماره17، ص55-88.
 13. مسعودی صدر، هدیه، علی نقی فقیهی، (1398)کارکرد تربیتی -روانشناختی توبه در سلامت روان، برداشت از آیات و روایات ، فصلنامه معارف قرآن و عترت، شماره 10، ص 153 تا 17.
 14. محمد خدایاری فرد؛ باقر غباری بناب؛ محسن شکوهی یکتا؛ بهروز طهماسب کاظمی؛ علی نقی فقیهی؛ مسعود آذربایجانی؛ سعید اکبری زردخانه؛ غلامعلی افروز؛ خسرو باقری نوع پرست؛ مرتضی منطقی؛ حمیدرضا آیت اللهی؛ سید ضیاء هاشمی؛ روح الله شهابی؛ سید محسن فاطمی؛ عبدالرحیم گواهی؛ یونس نوربخش؛ سهیلا فرتاش؛ علیرضا شجاعی زند؛ ولی الله فرزاد؛ سید جعفر واعظی؛ میلاد قربانی وناجمی؛ سعید زندی؛ سعید سجادی اناری؛ ثریا علوی نژاد، (1397)، برنامه تعاملات دینداری دانشجویان: ساخت و روایی یابی، پژوهشنامه روانشناسی مثبت، سال چهارم، شماره چهارم(16)، ص84-69.
 15. فقیهی، علی نقی، (1397)، معنویت در اسلام در مقایسه با دیدگاه روانشناسی معاصر، مطالعات معنوی، سال7، ش25، ص64-37.
 16. عباسی، زهرا؛ فقیهی، علی نقی، (2018)، Anthropolojical Foundations oF Education from Molsadra  point of view، Revista publicando، سال5، شماره14، ص327-310.
 17. فقیهی، علی نقی، (1396)، رویکرد تربیتی تزکیه و کاربرد آن در محورهای چهارگانه سبک زندگی اسلامی، اسلام و پژوهش های تربیتی، سال9، شماره2، ص38-23.
 18. فقیهی، علی نقی، (1397)، نمودهای سبک زندگی اسلامی در مشاوره زوجین، پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده، دوره6 شماره11، ص44-27.
 19. عبدی‌زرین، سهراب؛  فقیهی، علی‌نقی؛ ضمیری، محمدرضا، (1397)، نقش دینداری در سلامت روان، هویت‌یابی و امنیت اجتماعی دانشجویان دانشگاه قم، فصلنامه مطالعات ملی، شماره3، ص122-99.
 20. فقیهی، علی نقی، نجفی، حسن، دریساوی، سمیه، (1396)، سبك زندگي در آموزه هاي تربيتي امام رضا (ع) و استخراج دلالت هاي آن در برنامه های درسی رسمی و عمومی، فصلنامه علمی پژوهشی مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی، سال2 شماره4، ص178-143.
 21. نجفی، حسن؛ فقیهی، علی نقی، دریساوی، سمیه، (1396)، تحلیل جایگاه آموزه های مهدوی در احیای فرهنگ و تمدن نوین اسلامی، فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، سال5، شماره3، ص28-6.
 22. فقیهی، علی نقی، (1396)، عقل عاطفی در آموزه های اسلامی با تأکید بر کارکردهای تربیتی - روان شناختی آن، دوفصلنامه عقل و دین، مؤسسه دین پژوهی علوی، سال9، شماره17، ص93-69.
 23. مرادی، معراج؛ فقیهی، علی نقی، (1396)، رابطه پیوند والدینی با طرحواره های ناسازگار اولیه، پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده، سال پنجم، شماره 8، ص43-24.
 24. فقیهی، علی نقی، (1396)، مؤلفه های حفظ کرامت زن و نقش تربیتی آن در سبک زندگی اسلامی، پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده، سال پنجم، شماره 9، ص196-173.
 25. فقیهی، علی نقی، دریساوی، سمیه، (1395)، راهکارهای انقلابی ماندن حوزه علمیه با تأکید بر رهنمودهای مقام معظم رهبری، مجموعه مقالات برگزیده همایش حوزه انقلابی، ص223-205.
 26. نجفی، حسن؛ سبحانی نژاد، مهدی؛ فقیهی، علی نقی، (1395)، واکاوی کیفی راهکارهای تربیت فرهنگی زمینه ساز ظهور در برنامه های درسی دانشگاهی از دید متخصصان، پژوهش های مهدوی، سال 5 ش17، ص110-91.
 27. خدایاری فرد، محمد؛ فقیهی، علی نقی و همکاران، (1395)، اثربخشي برنامه مداخله تعاملي مهارت های زندگی مبتنی بر آموزه های دینی بر دینداری دانشجويان، پژوهش نامه روان شناسي اسلامي، سال2، بهار95، شماره اول، ص31-9.
 28. انصاری، حسن؛ فقیهی، علی نقی؛ حسینی سمنانی، صدیقه، (1395)، بررسی تأثیر خداپنداره(تصور از خدا) صحیح در مقابله با افسردگی، دوفصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسی، سال10، ش18، ص159-143.
 29. خدایاری فرد، محمد؛ فقیهی، علی نقی و همکاران، (1395)، ساخت مقیاس بین المللی دینداری با رویکرد مقایسه ی بین فرهنگی، مجله روان شناسی، سال20 شماره1، شماره 77، ص20-3.
 30. فقیهی، علی نقی، (2016)، SURVEYING THE HADITHS WHICH ARE ABOUT THE EDUCATIVE SOLUSIONS FOR PREVENTING THE SEXUAL PERVERSION AMONG THE TEENAGERS AND YOUNG PEOPLE، European Online Journal of Natural and Social Sciences
 31. فقیهی، علی نقی، (2016)، Investigating the methods of religious psychology in implementing the sexual rights of spouses، Jornal of Islamic Sciences Culture، سال 2، ش1 ص8-5.
 32. فقیهی، علی نقی، (2015)، Five important principles of upbringing of  Islamic life style inthe view point  of Ahl Al-Bait (A.s، Jornal of Islamic Sciences Culture، سال 1 ش2، ص46-42.
 33. سبحانی نژاد، مهدی؛ فقیهی، علی نقی؛ نجفی، حسن؛ (1394)، تجربه زیسته متخصصین تعلیم و تربیت از راهکارهای گسترش رفتار اخلاقی زمینه ساز ظهور در برنامه های درسی دانشگاهی، فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، سال23، دوره جدید، ش26 بهار94، ص57-37.
 34. فقیهی، علی نقی؛ نجفی، حسن؛ دریساوی، سمیه  (1394). سبک زندگی پیامبر (ص) و ائمه (ع) در مواجهه با دیگران. فصلنامه سراج منیر، سال 6 شماره 19، ص159-137.
 35. فقیهی، علی نقی (1394). روابط مطلوب آدمی در آموزه های تربيتی معصومان (عليهم السّلام). فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی. دوره 11 شماره 3، ص148-121.
 36. فقیهی، علی نقی؛ دریساوی، سمیه؛ نجفی، حسن (1393). سبک اخلاقی اجتماعی یاران مهدی(ع)؛ برگرفته از آیات و روایات. فصلنامه پژوهش های مهدوی، ، سال 3، شماره 11، ص 140-117.
 37. فقیهی، علی نقی؛ نجفی، حسن؛ جعفری هرندی، رضا (1395). جایگاه گرایش های فطری در تعلیم و تربیت اسلامی از منظر علامه طباطبایی (ره). ماهنامه معرفت.
 38. فقیهی، علی نقی؛ نجفی، حسن؛ جعفری هرندی، رضا (1394). واکاوی آموزه های اهل بیت (ع) در زمینه راهکارهای تربیت اخلاقی فرزندان. فصلنامه اخلاق. سال 5 شماره 20، ص38-9.
 39. نجفی، حسن؛ فقیهی، علی نقی؛ سبحانی نژاد، مهدی (1394). بررسی ابعاد رفتار اخلاقی در سبک زندگی زمینه ساز ظهور موعود. ماهنامه معرفت.
 40. حسن نجفی، علی نقی فقیهی، اکبر رهنما، 1394، راهکارهای ارتقاء سلامت روانی فرزندان، فصلنامه  اسلام و مطالعات روان شناسی، ش16.  ص104-79.
 41. جعفری هرندی، رضا؛ فقیهی، علی نقی؛ نجفی، حسن (1395). بررسی و مقایسه میزان توجه به مفاهیم مهدویت در کتب درسی معارف اسلامی آموزش و پرورش  (از سال 1330 تا 1387). فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی.
 42. فقیهی، علی نقی؛ ضمیری، محمدرضا؛ عبدی زرین، سهراب (1393)، نقش دینداری در امنیت اجتماعی، فصلنامه دانش انتظامی قم، سال اول، شماره دوم، ص42-23.
 43. علی نقی فقیهی، شعله امیری،  فاطمه شریفی،(1393)، تبیین هویت اخلاقی فرد منتظر و راهکارهای پرورش آن در نوجوانان، فصلنامه پژوهش های مهدوی، ش10
 44. علی نقی فقیهی، فاطمه شریفی، سعیده پناهی تلخسنانی،(1393)، بررسی نارسایی های دیدگاههای روانشناسی معاصر پیرامون ملاک های بهنجاری و نابهنجاری و تبیین این موضوع از دیدگاه اسلام، فصلنامه اسلام و مطالعات روانشناسی ش14.
 45. علی نقی فقیهی، رضا جعفری هرندی، ملیحه بادی، فاطمه سادات بیطرفان، (1393)، راهکارهای تربیت اخلاقی زمینه ساز ظهور در آموزش و پرورش، مجله پژوهش های مهدوی، ش9.
 46. علی نقی فقیهی،(1393)، آموزه های تربیتی اهل بیت (ع) در زمینه اخلاق مهدوی، فصلنامه پژوهش های مهدوی، ش8
 47. فقیهی، علی نقی (1393). پنج اصل مهم پرورش سبک زندگی اسلامی از منظر اهل بیت(ع). مجموعه مقالات برگزیده همایش علمی پژوهشی سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام. قم: مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام.
 48. فقیهی، علی نقی؛ جعفری هرندی، رضا؛ نجفی، حسن (1393). تحلیل جایگاه صفات و رفتارهای اخلاقی زمینه ساز ظهور در محتوای کتابهای درسی عمومی دانشگاهی ایران، فصلنامه مشرق موعود، سال 8، شماره 31، ص 33 – 5.
 49. فقیهی، علی نقی (1393). واکاوی اصول تربیت جنسی در سبک زندگی. ویژه نامه اولین همایش سبک زندگی اهل بیت (ع)، قم: مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام.
 50. فقیهی، علی نقی (1393). شیوه های آموزش و تربیت جنسی با نگاهی به سبک زندگی اهل بیت(ع). ویژه نامه اولین همایش سبک زندگی اهل بیت (ع)، قم: مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام.
 51. فقیهی، علی نقی (1392). چهار ملاک اساسی در تدوین روان شناسی و مشاوره اسلامی. فصلنامه فصل تحول، سال دوم ، شماره6، ص25 – 20
 52. فقیهی، علی نقی؛ نجفی، حسن (1392). عوامل تربیت عاطفی فرزندان در خانواده برگرفته از احادیث. دوفصلنامه اسلام و پژوهش های تربیتی، سال 5، شماره 10، ص 27 – 5.
 53. فقیهی، علی نقی؛ سبحانی نژاد، مهدی؛ نجفی، حسن (1392). مبانی پرورش صله رحم و نقش آن در سبک زندگی اسلامی. فصلنامه پژوهشنامه اخلاق، سال 6، شماره 22، ص 82 – 59.
 54. فقیهی، علی نقی؛ شکوهی یکتا، محسن؛ شعبانی، حسن (1392). مبانی انسان شناختی تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی(ره). پژوهش نامه تربیت تبلیغی (با رویکرد مشاوره).  فصلنامه پژوهشنامه تربیت تبلیغی، سال 1، شماره 2، ص 32 – 9.
 55. فقیهی، علی نقی (1392). نگاه تربیتی به روابط عاطفی زوجین در آموزه های دینی. دوفصلنامه تربیت اسلامی، سال 8، شماره 17، ص 102 – 75.
 56. فقیهی، علی نقی؛ جعفری هرندی، رضا؛ نجفی، حسن (1392). راهکارهای تربیتی زمینه ساز ظهور؛ برگرفته از احادیث. فصلنامه مشرق موعود، سال 7، شماره 26، ص 90 – 65.
 57. دریساوی، سمیه؛ فقیهی، علی نقی (1392). بررسی عوامل ضعف خودکنترلی از منظر قرآن کریم. دوفصلنامه معرفت اخلاقی، سال 4، شماره 13، ص 92 – 75.
 58. فرمهینی فراهانی، محسن؛ فقیهی، علی نقی؛ نجفی، حسن (1392). بررسی روش های کاربردی تدریس در نظام تعلیم و تربیت حکیم ابونصر فارابی. مجموعه مقالات علوم تربیتی، زاهدان: دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 59. فقیهی، علی نقی؛ شکوهی یکتا، محسن (1392). بررسی عوامل تربیتی و روانشناختی مؤثر بر دینداری دانشجویان: برداشتی از احادیث. فصلنامه پژوهش های کاربردی روانشناختی، سال 4، شماره 2، ص 132 – 115.
 60. فقیهی، علی نقی؛ نجفی، حسن (1392).  بررسی شیوه های کاربردی سازی امر به معروف و نهی از منکر در تعلیم و تربیت دانش آموزان. فصلنامه پژوهش نامه تربیت تبلیغی، سال 1، شماره 1، ص 32 – 9.
 61. مالک، ایوب؛ عباسی شکوهی، حمید؛ فقیهی، علی نقی؛ بینا، مهدی؛ شفیعی، علیرضا (1391). A Study on the Sources of Sexual Knowledge Acquisition among High School Students in Northwest Iran، Archives of Iranian Medicine ، سال 13، شماره 6، ص 542 – 537.
 62. خدایاری فرد، محمد؛ غباری بناب، باقر؛ شکوهی یکتا، محسن؛ فقیهی، علی نقی؛ به پژوه، احمد؛ افروز، غلامعلی؛ عابدینی، یاسمین؛ پاک نژاد، محسن (1391). Developing a Religiosity Scale for Iranian College Student، Procedia-Social and Behavioral Sciences، سال 2013، شماره 82، ص 435 – 432.
 63. غباری بناب، باقر؛ فقیهی، علی نقی (1391). بررسی مفهوم توکل به خدا و ارتباط آن با دل بستگی. فصلنامه پژوهش های تربیت اسلامی، سال 13، شماره 14 و 15، ص 52 – 39.
 64. فقیهی، علی نقی؛ شکوهی یکتا، محسن (1391). مشاوره کارآمد از منظر امام صادق (علیه السلام). مجموعه مقالات همایش امام صادق(ع)، تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام.
 65. فقیهی، علی نقی؛ خورشیدی، سمیه (1391). مبانی عملکرد ها و روشهای تربیتی حضرت زینب(س). فصلنامه پژوهش نامه تربیت تبلیغی، سال 1، پیش شماره 1، ص 22 – 7.
 66. فقیهی، علی نقی؛ رفیعی مقدم، فاطمه (1390). خودشناسی و بازتاب های تربیتی آن بر اساس بینش قرآنی. دو فصلنامه اسلام و پژوهش های تربیتی، سال 2، شماره 5، ص 26 – 5.
 67. فقیهی، علی نقی؛ شکوهی یکتا، محسن؛ پرند، اکرم (1390). نگرش انسان شناختی اسلامی و بازتاب آن در سلامت روانی. فصلنامه تازه ها و پژوهش های مشاوره، سال 10، شماره 37، ص 86 – 61.
 68. فقیهی، علی نقی؛ رفیعی مقدم، فاطمه (1390). بررسی آموزه های دینی موثر در سلامت معنوی همسران. ماهنامه معرفت، سال 20، شماره 163، ص 80 – 67.
 69. فقیهی، علی نقی (1389). الگوهای مدیریتی آموزشی و تربیتی مدارس اسلامی وایسته به آموزش و پرورش از سال1320 تا 1388 . قم: دبیرخانه انجمن های علمی حوزه.
 70. خدایاری فرد، محمد؛ غباری بناب، باقر؛ شکوهی یکتا، محسن؛ فقیهی، علی نقی؛ عابدینی، یاسمین؛ پاک نژاد، محسن (1389). ملاحظات روش شناختی در مطالعه دینداری. فصلنامه انجمن معارف اسلامی ایران، سال 6، شماره 3، ص 13.
 71. امامی راد، احمد؛ فقیهی، علی نقی (1389). مقایسه مسائل اخلاقی «رازداری»، «تقوا» و «دوری از شهوت پرستی» در مشاوره اسلامی و نظامنامه اخلاقی انجمن مشاوره امریکا(ACA). فصلنامه روان شناسی و دین، سال 3، شماره 12، ص 60 – 33.
 72. خدایاری فرد، رحیمی نژاد، عباس؛ محمد؛ غباری بناب، باقر؛ شکوهی یکتا، محسن؛ فقیهی، علی نقی؛ آذربایجانی، مسعود (1389). مدل سنجش دینداری و ساخت مقیاس آن در سطح ملی. فصلنامه پژوهش های کاربردی روانشناختی، سال 1، شماره 1، ص 24 – 1.
 73. عبادی، ندا؛ سودانی، منصور؛ فقیهی، علی نقی؛ حسین پور، محمد (1388). بررسی اثر بخشی آموزش مثبت نگری در افزایش امید به زندگی زنان بدون همسر شهر اهواز؛ با تاکید بر قرآن. فصلنامه (روان شناسي اجتماعي)يافته هاي نو در روان شناسي، سال 3، شماره 10، ص 84 – 71.
 74. فقیهی، علی نقی؛ شکوهی یکتا، محسن؛ پرند، اکرم (1388). شخصیت از دیدگاه اسلام و مقایسه آن با انسان گرائی. فصلنامه انجمن معارف اسلامی ایران، سال 6، شماره 1، ص ... – ....
 75. شکوهی یکتا، محسن؛ فقیهی، علی نقی؛ زمانی، نیره؛ پرند، اکرم (1388) مدیریت خشم بر اساس آموزه های اسلامی و روانشناسی نوین. دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی، سال 3، شماره 5، ص 64 – 43.
 76. علي نقي فقيهي،  فاطمه رفیعی، (1388)،  بررسی میزان اثربخشی آموزش های روان شناختی مبتنی بر آیات و روایات اسلامی در رضایت زناشویی زوجین. دوفصلنامه روان شناسی و دین، سال 2، شماره 7، ص 104 – 89.
 77. خدایاری فرد،محمد؛ یونسی، جلال؛ اکبری زردخانه، سعید؛ فقیهی، علی نقی؛ به پژوه، احمد (1388). اثر بخشی روان درمانی شناختی- رفتاری گروهی و فردی مبتنی بر آموزه های دینی بر ناسازگاری های روانشناختی زندانیان در زندان رجایی شهر. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، سال 3، شماره 12، ص 13 – 1.
 78. فقیهی، علی نقی؛  رفیعی، فاطمه (1387). انسان از دیدگاه راجرز و مقایسه آن با دیدگاه اسلامی. دو فصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی، سال 2، شماره 3، ص 167 – 143.
 79. فقیهی، علی نقی (2008). معرفه النفس و دراسه‌ فی النتائج التربویه‌. فصلنامه نصوص معاصره، سال 3، شماره 13 و 14، ص 402 – 380.
 80. فقیهی، علی نقی (2009). الاسالیب التربویه للحد من الانحراف الجنسی دراسه فی ضوء السنه الشریفه. فصلنامه نصوص معاصره، سال 4، شماره 15 و 16، ص 453 – 432.
 81. خدایاری فرد، محمد؛ به پژوه، احمد؛ غباری بناب، باقر؛ شکوهی یکتا، محسن؛ فقیهی، علی نقی؛ عابدینی، یاسمین؛ پاک نژاد، محسن (1387). آماده سازی مقیاس سنجش دین داری برای جمعیت دانشجویی. مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، سال 38، شماره 3، ص 46 – 23.
 82. فقیهی، علی نقی (1387). آموزش جنسی به کودک و نوجوان از دیدگاه اسلامی و مطالعات روانشناختی. دوفصلنامه تربیت اسلامی، سال 3، شماره 7، ص 80 – 51.
 83. فقیهی، علی نقی ( 1386). آموزش های روانشناختی مبتنی بر قرآن و حدیث و بررسی تاثیرات روانی و تربیتی آن در روابط همسران. دوفصلنامه تربیت اسلامی، سال 2، شماره 4، ص 130 – 89.
 84. فقیهی، علی نقی ( 1386). مقایسه الگوی چند وجهی اسلامی با مدل شناختی بک در درمان افسردگی. دوفصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسی، سال 1، شماره 1، ص 86 – 69.
 85. فقیهی، علی نقی (1386). بررسی احادیث در زمینه راهکارهای تربیتی به منظور پیشگیری از رفتار های نابهنجار جنسی نوجوانان و جوانان. دوفصلنامه تربیت اسلامی، سال 3، شماره 6، ص 56 – 27.
 86. غباری بناب، باقر؛ فقیهی، علی نقی؛ قاسمی پور، یداله (1386). آثار صله رحم از دیدگاه اسلام و روانشناسی و کاربردهای تربیتی آن. دوفصلنامه تربیت اسلامی، سال 3، شماره 5، ص 114 – 81.
 87. فقیهی، علی نقی (1386). روش های مشاوره از منظر پیامبر اعظم(ص) و ائمه(ع). ماهنامه پژوهش حوزه، سال 8، شماره 32، ص 94 – 75.
 88. فقیهی، علی نقی؛ خدایاری فرد، محمد؛ غباری بناب، باقر؛ شکوهی یکتا، محسن (1385). بررسی الگوهای دینداری در قرآن و سنت. فصلنامه اندیشه ی دینی، سال 8، شماره 19، ص 70 – 41.
 89. فقیهی، علی نقی (1385). بررسی مراتب دینداری در متون حدیثی. فصلنامه انجمن معارف اسلامی، سال ...، شماره ...، ص ... – ....
 90. فقیهی، علی نقی (1385). مبانی و اصول تربیتی در روابط زن و شوهر از منظر قرآن و حدیث. دوفصلنامه تربیت اسلامی، سال 2، شماره 3، ص 216 – 175.
 91. شکوهی یکتا، محسن؛ پرند، اکرم؛ فقيهي، علي نقي  (1385). مطالعه تطبیقی سبکهای فرزندپروری. دوفصلنامه تربیت اسلامی، سال 2، شماره 3، ص 140 – 115.
 92. فقيهي، علي نقي  (1384). تربيت جنسي در دوره‌هاي كودكي، نوجواني و جواني از ديدگاه اسلام. مجموعه مقالات، تشخیص و درمان اختلالات روان شناختی کودک و نوجوان، تهران: انتشارات یسطرون.
 93. فقيهي، علي نقي  (1384). مؤلفه‌هاي دينداري از منظر دين، مبانی نظری مقیاسهای دینی. گزیده مقالات همايش مباني نظري و روان‌سنجي مقیاسهای دینی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران.
 94. فقيهي، علي نقي  (1383).  ابعاد و زوایای نهضت نرم افزاری تولید علم. مجله فروغ اندیشه، دانشگاه قم.
 95. فقيهي، علي نقي؛ مطهری، جمشید (1382). فرآيند درمان وسواس، مقايسه رويكرد اسلامي و سنتي. ماهنامه معرفت، سال 7، شماره 75، ص58 – 45.
 96. فقيهي، علي نقي  (1382). كاربرد شناخت رفتار درمانگري در درمان افسردگي با تأكيد بر ديدگاه اسلامي( مطالعه موردی). پژوهش نامه قرآن و حدیث، دانشگاه قم، سال 1، شماره 2، ص 112 – 89.
 97. فقيهي، علي نقي؛ عابدینی، یاسمین (1382). کاربرد شناخت رفتار درمانگري در اختلال وسواس فكري، عملي نوجوانان با تأكيد بر متون اسلامي( مطالعه موردی). مجموعه مقالات سومين همايش مشاوره از ديدگاه اسلامي، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
 98. فقيهي، علي نقي (1382). شناخت رفتار درمانگري در زمينه سبب شناسی، و درمان اختلال افسردگی: مقایسه رویکرد اسلامی با رويكرد سنتي. مجموعه مقالات سومين همايش مشاوره از ديدگاه اسلامي، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
 99. خدایاری فرد، محمد؛ غباری بناب، باقر؛ فقيهي، علي نقي؛ وحدت تربتی، شادی (1381). كاربرد عفو و گذشت در روان درمانگري با تأكيد بر ديدگاه اسلام. فصلنامه انديشه و رفتار، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی، سال 8، شماره 29، ص 48 – 39.
 100. فقيهي، علي نقي (1379). شيوه اصلاح مشكلات رفتاري در تربيت اخلاقي از دیدگاه ملا مهدی نراقی. فصلنامه پژوهش های تربيت اسلامي، سال 1، شماره 2، ص 164 – 139.
 101. فقيهي، علي نقي (1379). ابن­خلدون و اصول آموزش و پرورش. فصلنامه تعليم و تربيت، سال 16، شماره 62، ص 138 – 123.
 102. فقيهي، علي نقي (1379). شيوه‌هاي تربيتی و تاثیر آن در آرامش رواني از دیدگاه امام علی (ع). مجموعه مقالات همايش امام علي(ع)، قم: مرکز مطالعات تربيت اسلامي.
 103. فقيهي، علي نقي (1378). كيفيت استنباط روشهاي مشاروه از متون اسلامي. فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامي، سال 2، شماره 8، ص 46 – 35.
 104. فقيهي، علي نقي (1378). ابن خلدون و انديشه ورزي در تعليم و تربيت. مجله تحقيقات اسلامي، سال 13، شماره 1 و 2، ص 94 – 73.
 105. فقيهي، علي نقي (1378). تعليم و تربيت از ديدگاه محمدبن سحنون، دانشمند قرن سوم هجری. فصلنامه پژوهشهاي فلسفی کلامی، سال 1، شماره 2، ص 171 – 152.
 106. فقيهي، علي نقي (1378). جمع‌آوري قرآن در زمان پيامبر(ص). فصلنامه صحيفه مبين، سال 2، شماره 3، ص 93 – 82.
 107. فقيهي، علي نقي (1377). رفتار همسران با هم چگونه بايد باشد.  مجله تربيت، سال 3، شماره 7، ص ... – ....
 108. فقيهي، علي نقي (1377). آراء تربيتي قابسي متفکر تربیتی اسلام در قرن چهارم هجری. فصلنامه تعليم و تربيت، سال 16، شماره 51، ص 46 – 25.
 109. فقيهي، علي نقي (1376). يادگيري از كتاب تعليم المتعلم طريق التعلم. فصلنامه تعليم و تربيت، سال 12، شماره 48، ص 84 – 71.
 110. فقيهي، علي نقي (1376). هدفهاي تربيتي معلم و متعلم. مجله تربيت، سال 12، شماره 118، ص 52 – 48.
 111. فقيهي، علي نقي (1376). تقوا و آثار تربيتي آن. مجله تربيت، سال 12، شماره 120، ص 28 – 22.
 112. فقيهي، علي نقي (1376). ارتباط با مؤمنان و هدفهاي تربيتي.  مجله تربيت، سال 13، شماره 124، ص 33 – 30.
 113. فقيهي، علي نقي (1375). اصول تعلیم و تربيت اسلامي. فصلنامه تعليم و تربيت، سال 12، شماره 47، ص 44 – 21.
 114. فقيهي، علي نقي (1375). نقد و معرفی کتاب آرای تربیتی زرنوجی و پاسخ به نقد احمد فؤاد اهوائی. مجله تحقيقات اسلامي، سال 12، شماره 1 و 2، ص 152 – 137.
 115. فقيهي، علي نقي (1375). هدفهاي تربيتي در ارتباط با والدين و فرزند. ماهنامه پيوند، سال 18، شماره 207، ص 50 – 42.
 116. فقيهي، علي نقي (1375). هدف­هاي تربيتي فرزند و والدين. مجله تربيت، سال 10، شماره 115، ص 15 – 10.
 117. Ali Naghi Faghih Cognitive, affective, behavioral, and spiritual therapy among females subjects with depression, World Academy of science, engineering and technology, Paris, France's June2009, N54,P414-522.

 

مقالات در حال چاپ:

 

1. سکینه شورابی، علینقی فقیهی، سیده زهره سیدفاطمی، مصطفی فرهودی،1402،« اصول تربیت عرفانی در تضمین سلامت خانواده» دو فصلنامه  پژوهشنامه مذاهب اسلامی.

پ) فهرست طرح های تحقيقاتي انجام شده:                                                    

 1. آسيب شناسی تربيت نوجوان در خانواده و راهکارهای مقابله با آن (مطالعه موردی: دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم)( 1401-1400).
 2.  طرح ملی «سلامت معنوی و شاخص های آن از منظر قرآن و حدیث و نقد و ارزیابی میزان توجه به این شاخص ها در کتاب های درسی دینی آموزش و پرورش»، پژوهشکده انوار طاها، حوزه علمیه، 1397.
 3. بررسی میزان اثربخشی برنامه های فرهنگی دانشگاه قم در تربیت دانشجویان از نگاه اساتید و دانشجویان در سال تحصیلی97-96. دانشگاه قم، 1397.
 4. ساخت و هنجاریابی مقیاس دینداری دانشجوئی در سطح بین الملل، همکاری با دانشگاه تهران، 1392-1387.2.
 5. طرح ملی «نیاز سنجی پژوهشی تربیتی حوزه­های علمیه»، 1392-1389، برای معاونت پژوهشی حوزه های علمیه.
 6. همکاری در «طرح ساخت مقياس بین‌المللی دينداري: با رويکرد مقايسه بين فرهنگي»؛ دانشگاه تهران 1388-1392.
 7. بررسی نگرش دانش آموزان راهنمائی و دبیرستانی شهرستان قم درباره روابط دختر و پسر و تأثیر آن در سلامت روانی آنان، 1389-1387.
 8.  طرح ملی «بررسی مدارس اسلامی وابسته به وزارت آموزش و پرورش»، با همکاری مالی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389-1387.
 9. بررسی روانشناختی پرخاشگری همسران در شهر قم، 1389-1387.
 10. طرح ملی «آماده‌سازي مقیاس دینداری و ارزیابی دینداری سطوح دینداری اقشار مختلف جامعه ایران»، همکاری با دانشگاه تهران، 1390-1387.
 11. مهدویت در نظام آموزشی کشور و ارائه شیوه­های آموزشی جدید، با همکاری مالی مؤسسه انتظار نور، 1388-1387.
 12.   طرح ملی «طرح سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات»، 1388، دانشگاه تهران و بانک صادرات.
 13. طرح ملی «روش جذب جوانان به مساجد به عنوان پایگاه های حفظ هویت اسلامی»، همکار احمد به پژوه، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 1388-1383.
 14. تربیت جنسی از دیدگاه اسلام، با همکاری مالی دارالحدیث، 1386- 1384.
 15. روان درمانگری و توان بخشی زندانیان زندان رجایی شهر، همکاری با دانشگاه تهران، 1386- 1384.
 16. فرآیند امید در جوانان از منظر قرآن و حدیث و کاربرد آن در حل مشکلات روانی آنان 1387- 1385.
 17. طرح ملی «آماده‌سازي و هنجاريابي‌مقياس نگرش مذهبي در دانشجويان كشور»، همکاری با دانشگاه تهران، (85-1381).
 18. مجري طرح، شيوه‌هاي جذب به نماز (در سه سطح كودكي، نوجواني و جواني)، باهمکاری مالی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، 1383-1381.
 19. عفو درماني و فرآيند آن، همکاری با دانشگاه تهران، 1382 .
 20. رابطه عوامل تنش زا و نشانگان تنیدگی با راه¬های مقابله در جوانان، همکاری با دانشگاه تهران، 1379.
 21. شيوه‌هاي تربيتي و تأثير آن بر آرامش رواني از ديدگاه امام علي(ع) با همکاری مالی دفتر  مطالعات تربیت اسلامی آ.پ، 1378.
 22. آراء تربيتي ملامحمدي و ملا احمد نراقي، با همکاری مالی پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1378.
 23. توكل روش درمان و فرآيند آن، همکاری با دانشگاه تهران، 1378 .
 24. بررسی اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه اسلام، با همکاری مالی پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1378.
 25. آراء تربيتي ابن‌خلدون، باهمکاری مالی پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1376
 26. آراء تربيتي زرنوجي، ابن سحنون و قابسي، باهمکاری مالی پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1374.

 

ت) فهرست طرح های پژوهشی در دست اجرا

 1. طراحی بسته ی آموزشی توانمندسازی زوجین در برآوردن نیازهای روانی عاطفی همسر(تحلیل محتوای جلدهای 71 تا73 و 100 و 101 کتاب بحارالأنوار علامه مجلسی(ره))، دانشگاه شاهد با همکاری پژوهشکده انوار طاها

2. طرح عوامل آسیب زا در سبک زندگی خانوادگی و شیوه های مقابله با آن بر اساس آموزه های اسلامی، معاونت پژوهشی حوزه.

 

 ث) فهرست چکیده مقالات چاپ شده در کنگره­های علمی داخلی:

 1. فقیهی، علی نقی، (1397)، ویژگی های روانشناختی فطری انسانی زیربنا برای تربیت مطلوب در دوره نوجوانی با تأکید بر دیدگاه اسلامی، چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی، اردیبهشت97.
 2. جعفری هرندی، رضا؛ فقیهی، علی نقی، (1396)، راهکارهای تربیتی فرهنگ کار مبتنی بر تعلیم و تربیت اسلامی؛ پیشنهاد اجرایی برای اقتصاد مقاومتی
 3. فقیهی، علی نقی، (1396)، نظریه عقل عاطفی در آموزه های اسلامی با تأکید بر کارکردهای تربیتی روانشناختی آن، چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، مهر96.
 4. فقیهی، علی نقی، عقل عاطفی در آموزه های امام علی(ع) با تأکید بر کارکردهای تربیتی روانشناختی آن، کنگره بین المللی سیره اهل بیت علیهم السلام با تأکید بر سیره امام علی(ع)، شهریور96.
 5. فقیهی، علی نقی؛ دریساوی، سمیه، (1395)، راهکارهای انقلابی ماندن حوزه علمیه با تأکید بر رهنمودهای رهبری معظم نظام جمهوری اسلامی، همایش حوزه انقلابی، اسفند95.
 6. فقیهی، علی نقی؛ دریساوی، سمیه، (1395)، تربیت تهذیبی و تربیت رشدی و کاربرد آن در سبک زندگی اسلامی، نخستین همایش ملی تربیت، خرداد95.
 7. فقیهی، علی نقی؛ نجفی، حسن؛ صالحی، لیلا، (1394)، بررسی تحلیلی نقش اراده انسانی در ساخت و تحقق تمدن نوین اسلامی، نخستین همایش ملی تمدن نوین اسلامی، دانشگاه شاهد، مهر94.
 8. فقیهی، علی نقی؛ نجفی، حسن؛ دریساوی، سمیه، (1394)،  تحلیل جایگاه آموزه های مهدوی در احیای فرهنگ و تمدن نوین اسلامی، نخستین همایش ملی تمدن نوین اسلامی، دانشگاه شاهد، مهر94.
 9. فقیهی، علی نقی،(1394)، مشاوره زوجین و عملکرد تربیتی آنان در ارتباط با سبک زندگی اسلامی، همایش خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی، کمیته امداد مشهد، 29 شهریور.
 10. دریساوی، سمیه؛ فقیهی، علی نقی، (1394)، شیوه های تربیتی در گفتمان معصومان(ع) با تأکید بر سیره رضوی، همایش خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی، کمیته امداد مشهد، 29 شهریور.
 11. نجفی، حسن؛ فقیهی، علی نقی، (1394)، تجارب زیسته متخصصان تعلیم و تربیت از راهکارهای اشاعه سبک زندگی رضوی در مدارس، همایش خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی، کمیته امداد مشهد، 29 شهریور.
 12. فقیهی، علی نقی؛ نجفی، حسن، (1394)، مؤلفه های حفظ کرامت زن و نقش تربیتی آن در سبک زندگی اسلامی، همایش خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی، کمیته امداد مشهد، 29 شهریور.
 13. فقیهی، علی نقی؛ دریساوی، سمیه، (1393)، رهنمودهای تربیتی در زمینه شاخصهای جامعه پیشرفته برگرفته از قرآن و احادیث، همایش پیشرفت از منظر قرآن و حدیث، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 21اسفند.
 14. دریساوی، سمیه؛ فقیهی، علی نقی، (1393)، عوامل و موانع معنوی پیشرفت جامعه از دیدگاه اسلامی، همایش پیشرفت از منظر قرآن و حدیث، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،  21اسفند.
 15. فقیهی، علی نقی، (1393)، رویکرد تربیتی به كار در آموزه های دینی و نقش آن در پیشرفت اقتصادی جامعه، همایش پیشرفت از منظر قرآن و حدیث، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،  21اسفند.
 16. فقیهی، علی نقی (1393). پنج اصل مهم پرورش سبک زندگی اسلامی از منظر اهل بیت(ع). همایش بین المللی سبک زندگی اهل بیت (ع)، مجمع جهانی اهل بیت (ع)، بهمن 1393.
 17. دریساوی، سمیه؛ فقیهی، علی نقی؛ نجفی، حسن (1393). سبک زندگی پیامبر (ص) و ائمه (ع) در مواجهه با دیگران. همایش بین المللی سبک زندگی اهل بیت (ع)، مجمع جهانی اهل بیت (ع)، بهمن 1393.
 18. نجفی، حسن؛ فقیهی، علی نقی؛ رهنما، اکبر (1393). راهکارهای ارتقاء سلامت روانی فرزندان. همایش بین المللی سبک زندگی اهل بیت (ع)، مجمع جهانی اهل بیت (ع)، بهمن 1393.
 19. فقیهی، علی نقی؛ اسفندیاری، خدیجه؛ جعفری هرندی، رضا (1393). شیوه های تربیت اخلاقی فرزندان؛ برگرفته از احادیث اهل بیت(ع). پنجمین همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ایران، دانشگاه کرمان، اردیبهشت و خرداد 1393.
 20. نجفی، حسن؛ فرمهینی فراهانی، محسن؛ فقیهی، علی نقی (1393). مبانی انسان شناختی تربیت اخلاقی از دیدگاه ملا احمد نراقی(ره). پنجمین همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ایران، دانشگاه کرمان، اردیبهشت و خرداد 1393.
 21. فقیهی، علی نقی؛ نجفی، حسن (1393). واکاوی صفات و رفتارهای اخلاقی زمینه ساز ظهور. دهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت، پژوهشکده مهدویت، خرداد 1393.
 22. فقیهی، علی نقی (1393). آموزه های تربیتی اهل بیت علیهم السلام در زمینه اخلاق مهدوی. دهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت، پژوهشکده مهدویت، خرداد 1393.
 23. جعفری هرندی، رضا؛ کرباسیان، فاطمه؛ فقیهی، علی نقی (1393). تبیین مختصات اخلاقی جامعه دینی قبل از ظهور و پس از ظهور با توجه به روایات. دهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت، پژوهشکده مهدویت، خرداد 1393.
 24. فقیهی، علی نقی؛ جعفری هرندی، رضا؛ بادی، ملیحه؛ حجتی، سیده زینت (1393). بررسی مبانی تربیت اخلاقی زمینه ساز ظهور با تأکید بر آموزه های حدیثی. دهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت، پژوهشکده مهدویت، خرداد 1393.
 25. فقیهی، علی نقی؛ جعفری هرندی، رضا؛ وفایی، رضا (1393). تربیت و سبک زندگی زمینه ساز ظهور. دهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت، پژوهشکده مهدویت، خرداد 1393.
 26. شریفی، فاطمه؛ فقیهی، علی نقی؛ امیری، شعله (1393). تبیین هویت اخلاقی فرد منتظر و راهکارهای پرورش آن در نوجوانان. دهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت، پژوهشکده مهدویت، خرداد 1393.                                       
 27. جعفری هرندی، رضا؛ فقیهی، علی نقی؛ بادی، ملیحه؛ بیطرفان، فاطمه (1393). راهکارهای تربیت اخلاقی زمینه ساز ظهور در آموزش و پرورش. دهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت، پژوهشکده مهدویت، خرداد 1393.                         
 28. فقیهی، علی نقی؛ دریساوی، سمیه؛ نجفی، حسن (1393). سبک اخلاقی اجتماعی یاران مهدی(ع)؛ برگرفته از آیات و روایات. دهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت، پژوهشکده مهدویت، خرداد 1393.       
 29. فقیهی، علی نقی؛ جعفری هرندی، رضا؛ نجفی، حسن، (1393).تحلیل جایگاه صفات و رفتارهای اخلاقی زمینه ساز ظهور در محتوای کتاب های درسی عمومی دانشگاهی ایران. دهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت، پژوهشکده مهدویت، خرداد 1393.
 30. شریفی، فاطمه؛  فقیهی، علی نقی؛ دریساوی، سمیه (1392). راهکارهای پرورش هویت اخلاقی نوجوانان در سبک زندگی اسلامی. همایش تربیت فرهنگی و مدیریت سبک زندگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده شیراز، اسفند 1392.    
 31. فقیهی، علی نقی؛ اسفندیاری، خدیجه؛ دریساوی، سمیه (1392). کارکرد عقل و خردورزی در سبک زندگی از منظر اهل بیت علیه السلام. همایش تربیت فرهنگی و مدیریت سبک زندگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده شیراز، اسفند 1392.        
 32. جعفری هرندی، رضا؛ فقیهی، علی نقی؛ نجفی، حسن (1392). بررسی و مقایسه میزان توجه به مفاهیم مهدویت درکتب درسی معارف اسلامی آموزش و پرورش (از  سال 1330تا1387). نهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت، پژوهشکده مهدویت، خرداد 1392.        
 33. فقیهی، علی نقی؛ نجفی، حسن (1392). روابط عاطفی والدین و تربیت زمینه ساز. نهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت، پژوهشکده مهدویت، خرداد 1392.
 34. فقیهی، علی نقی؛ جعفری هرندی، رضا؛ نجفی، حسن (1392). راهکارهای تربیتی زمینه ساز ظهور؛ برگرفته از احادیث.  نهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت، پژوهشکده مهدویت، خرداد 1392.      
 35. فقیهی، علی نقی؛ جعفری هرندی، رضا، (1392). تحلیل محتوای كتاب هاي درسي دوره ی ابتدایی به لحاظ میزان توجه به مباحث مهدویت.  نهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت، پژوهشکده مهدویت، خرداد 1392.        
 36. فقیهی، علی نقی؛ شعبانی، حسین (1391). مبانی انسان شناختی تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی. همایش ملی امام خمینی(ره) و تعلیم و تربیت اسلامی، دانشگاه قم، اردیبهشت 1391.
 37. فقیهی، علی نقی؛ نجفی، حسن (1392). بررسی روش های تأمین سلامت روانی کودک در نظام تربیتی خانواده؛ برگرفته از احادیث. ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، شهریور 1392.     
 38. فقیهی، علی نقی؛ سبحانی نژاد، مهدی؛ نجفی، حسن؛ دریساوی، سمیه (1392). مبانی پرورش صله رحم به مثابه سبک زندگی اسلامی. دومین همایش اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوی، کمیته امداد امام خمینی خراسان رضوی، شهریور 1392.
 39. فقیهی، علی نقی؛ نجفی، حسن؛ دریساوی، سمیه (1392). الگوی مطلوب روابط انسانی در نظام تربیتی امام رضا علیه السلام. نخستین همایش حدیث رضوی با رویکرد سبک زندگی دینی. موسسه دارالحدیث، شهریور 1392.
 40.  فرمهینی فراهانی، محسن؛ فقیهی، علی نقی؛ نجفی، حسن، (1392)،  بررسی روش های کاربردی تدریس در نظام تعلیم و تربیت حکیم ابونصر فارابی، همایش روش های کاربردی آموزش در اسلام.
 41. فقیهی، علی نقی؛ شکوهی یکتا، محسن (1391). مشاوره کارآمد از منظر امام صادق (علیه السلام). همایش امام صادق علیه السلام، دانشگاه امام صادق ع،
 42. فقیهی، علی نقی؛ شکوهی یکتا، محسن؛ غباری بناب، باقر، (1390)، رویکرد اسلامی به انسان و بازتاب آن در سلامت روان، کنگره بین المللی دین و فرهنگ، 24 و 26 اردیبهشت.
 43.  فقیهی، علی نقی، (1390)، مطالعه تطبیقی سبک های فرزندپروری، کنگره بین المللی دین و فرهنگ، 24 و 26 اردیبهشت.
 44. فقیهی، علی نقی، (1390)، مطالعه مقدماتی ساخت مقیاس بین المللی دینداری برای جمعیت دانشجویی با رویکرد مقایسه ای بین فرهنگی، کنگره بین المللی دین و فرهنگ، 24 و 26 اردیبهشت.
 45. فقیهی، علی نقی (1389). بررسی تأثیر آموزش آموزه های دینی پیش از ازدواج بر سلامت معنوی همسران. همایش ملی سلامت معنوی و تعمیق تربیت اسلامی، پژوهشگاه مطالعات و ستاد همكاري‌هاي وزارت آموزش و پرورش و حوزه‌هاي علميه،  اردیبهشت 1389.
 46. فقیهی، علی نقی (1388). بررسی شاخص های تربیتی سلامت خانواده در آیات و احادیث. پنجمین همایش ملی مشاوره اسلامی «مشاوره خانواده و بهداشت جنسی»، دانشگاه تهران، اردیبهشت 1388.

فقیهی، علی نقی (1388). بررسی روش­های پرورش نشاط در خانواده بر اساس آموزه های دینی. پنجمین همایش ملی مشاوره اسلامی «مشاوره خانواده و بهداشت جنسی»، دانشگاه تهران، اردیبهشت 1388.

 1. فقیهی، علی نقی (1388). بررسی حقوق عاطفی خانواده در آموزه­های دینی و جایگاه آن در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران. پنجمین همایش ملی مشاوره اسلامی «مشاوره خانواده و بهداشت جنسی»، دانشگاه تهران، اردیبهشت 1388.
 2. فقیهی، علی نقی (1388). بررسی پیامدهای تربیتی حقوق عاطفی خانواده در آموز­ه­های دینی. پنجمین همایش ملی مشاوره اسلامی «مشاوره خانواده و بهداشت جنسی»، دانشگاه تهران، اردیبهشت 1388.
 3. فقیهی، علی نقی (1388). بررسی نگرش قدسی به روابط جنسی زن و مرد از منظر قرآن و حدیث و مقایسه آن با نگرش کلیسای مسیحی. همایش ملی خانواده و سلامت جنسی، دانشگاه شاهد، آبان 1388.
 4. فقیهی، علی نقی (1388). بررسی رابطه پرخاشگری همسران با جهت گیری مذهبی آنان در منطقه 2 و 4 قم. پنجمین همایش ملی مشاوره اسلامی «مشاوره خانواده و بهداشت جنسی»، دانشگاه تهران، اردیبهشت 1388.
 5. فقیهی، علی نقی (1388). مدیریت خشم در خانواده بر اساس آموزه­های اسلامی و روان­شناسی نوین. پنجمین همایش ملی مشاوره اسلامی «مشاوره خانواده و بهداشت جنسی»، دانشگاه تهران، اردیبهشت 1388.
 6. فقیهی، علی نقی (1388). بررسی روانشناختی پرخاشگری همسران در منطقه 2 و 4 قم. پنجمین همایش ملی مشاوره اسلامی «مشاوره خانواده و بهداشت جنسی»، دانشگاه تهران، اردیبهشت 1388.
 7. فقیهی، علی نقی (1383). مفهوم هويت در دين. چهارمين همايش مشاوره از ديدگاه اسلامي، قم، مؤسسه مطالعاتي مشاوره اسلامي، اردیبهشت 1383.
 8. فقیهی، علی نقی (1383). بحران هويت در نگرش ديني.  چهارمين همايش مشاوره از ديدگاه اسلامي، قم، مؤسسه مطالعاتي مشاوره اسلامي، اردیبهشت 1383.
 9. فقیهی، علی نقی (1386).گزارش مقدماتی تهیه و آماده سازی پرسشنامه دینداری دانشجویان. دومین همایش سراسری نقش دین در بهداشت روان، تهران، اردیبهشت 1386.
 10. فقیهی، علی نقی (1380). نقش شناخت درمانگري در درمان افسردگي. همايش بين‌المللي دين و بهداشت روان، تهران، دانشگاه علوم پزشکي ايران، فروردین 1380.
 11. فقیهی، علی نقی (1379). وسواس در ديدگاه اسلامي، علائم، پيشگيري و درمان.  دومین همايش مشاوره از ديدگاه اسلامي، قم، مؤسسه مطالعاتي مشاوره اسلامي، اردیبهشت 1379.
 12. فقیهی، علی نقی (1379). روش هاي اندوه زدايي از ديدگاه اسلام. دومین همايش مشاوره از ديدگاه اسلامي، قم، مؤسسه مطالعاتي مشاوره اسلامي، اردیبهشت 1379.

 

ج) فهرست چکیده مقالات چاپ شده در کنگره های علمی خارجی:

 1. Ali Naghi Faghihi & colleagues Bagher Gobari- Bonab,Cognitive, affective, behavioral, and spiritual therapy among females subjects with depression
 2. World Academy of science engineering and technology volume 54. 23-26 June 2009 , Paris, France's: 2070-3724
 3. Ali Naghi Faghihi  ,A psychological study aggressive behavior of the spouses in Qom, regions 2 and Wcset Congress 28 June-2 July  2009, Paris, France.
 4. Ali Naghi Faghihi ,Psychological wellbeing's model in the vision of Islam's prophet and holly in fallibles. International congress centrum. ICC Berlin. Germany. 20-25 July 2008.
 5. Ali Naghi Faghihi ,High school students' attitudes towards premarital relations between boys and girls and its effects on their mental health. International congress centrum. ICC Berlin. Germany. 20-25 July 2008.
 6. Ali Naghi Faghihi ,Studing factors causing dis- satisfaction in couples of Qom city. International congress centrum. ICC Berlin. Germany. 20-25 July 2008.
 7. Ali Naghi Faghihi & colleagues - Understanding Islam’s View of Human and its Reflection on Counseling and Psychotherapy
 8. Ali Naghi Faghihi -  Investigating problem solving skill in the view of Quran and comparing it with John Dewee's pattern.
 9. Ali Naghi Faghihi - Scales of psychological wellbeing of matches in the view of the Islam's prophet(pbuh) and Ahlol-bait(pbuh).
 10. Ali Naghi Faghihi -The Educational principles of wife & Husband relations from koranic and narrations perspective
 11. Ali Naghi Faghihi & colleagues - Islamic Perspective on the Relationship between Men and Women and its Impact on Mental Health
 12. Ali Naghi Faghihi - Sexual education  of child and teenager( juvenile) from the point of view of Islam and psychological studies
 13. Ali Naghi Faghihi & colleagues - Investigating of spiritual methods and their effects in enriching the model of cognitive behavioral therapy in depression treatment.
 14. Psychological wellbeing’s model in the vision of Islam's Prophet(pbuh) and holly infallibles(pbut).
 15. Studying Factors Causing Dissatisfaction in Couples of Qom City
 16. High school Students’ Attitudes towards Premarital Relations between Boys and Girls and its Effects on Their Mental Health
 17. Counseling based of human nature approach  ECP 3-6 july 2007,Prague Czech republic
 18. Investigating results of psychological trainings on marital relations    
 19. ECP 3-6 july 2007,Prague Czech republic
 20. Survey of girls college student's attitudes concerning the gender role, and comparing it with Islamic perspective; 7 th Asian Association of Sociol Psychology (AASP) to be held in Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, July 25- 28, 2007
 21. Investigating religious strategies in implementing couples legislative  7 th Asian Association of Sociol Psychology (AASP) to be held in Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, July 25- 28, 2007
 22. Investigating the IMPACT of cognitive, affective, behavioral, and spiritual therapy ( with emphasis on the Islamic traditional) in treatement of depression. 9th European Congress of Psychology July 3- 8 Granada.
 23. Investigating levels of religiousness in the context of prophet's tradition. ( from Psychological point of view). 26th International congress of applied psychology july 16-21, 2006- athens greece.                                                                                             
 24. Comparing multimodal cognitive spiritual and behavioral approach based on Islamic literature and cognitive therapy in treatment of depression. 26th International congress of applied psychology july 16-21, 2006- athens greece.                                                                                             
 25. Obsession and its treatment: A contrast between tow cognitive methods ( Islamic therapy and traditional therapy).  26th International congress of applied psychology july 16-21, 2006- athens greece.                                                                     
 26. Crucial factors in deviant sexual behaviors of high school students. 26th International congress of applied psychology july 16-21, 2006- athens greece.
 27. Investigating  the religious  levels in  context of prophets  tradition (  from psychological point of view). 26th International congress of applied psychology july 16-21, 2006- athens greece. 
 28. Sexual education in childhood adolescence and youth period  from Islamic view point. 26th International congress of applied psychology july 16-21, 2006- athens greece.                                                                       
 29. The Role of cognitive - Therapy In the Remedy of Depression viewing Islamicc Resources
 30. Comparing Beck and Islamic approaches to treatment of depression
 31. Psychological trainings of couples based on prophets tradition and hadith, and its effects on marital relations.
 32. Foundation and principles of sex education from kornic perspective, and prophet tradition
 33. Counseling based of human nature approach
 34. Metacognitive guidelines based on Quran and Hadith
 35. Concept of health in Qoran and Hadith
 36. Psychology of soul from Islamic perspective
 37. survey of college student's attitudes concerning the gender role, and comparing it with Islamic perspectiveُ
 38. Workshop on: children and juveniles sex education founded on the Islamic Approach.
 39. Investigating the IMPACT of cognitive, affective, behavioral, and spiritual therapy ( with emphasis on the Islamic traditional) in treatement of depression. 9th European Congress of Psychology July 3- 8 Granada.  
 40. Investigating levels of religiousness in the context of prophet's tradition. ( from Psychological point of view). 26th International congress of applied psychology july 16-21, 2006- athens greece.                                                                                              
 41. Comparing multimodal cognitive spiritual and behavioral approach based on Islamic literature and cognitive therapy in treatment of depression. 26th International congress of applied psychology july 16-21, 2006- athens greece.                                                                                             
 42. Obsession and its treatment: A contrast between tow cognitive methods ( Islamic therapy and traditional therapy).  26th International congress of applied psychology july 16-21, 2006- athens greece.                                                                                         
 43. Crucial factors in deviant sexual behaviors of high school students. 26th International congress of applied psychology july 16-21, 2006- athens greece.
 44. Investigating  the religious  levels in  context of prophets  tradition (  from psychological point of view). 26th International congress of applied psychology july 16-21, 2006-Athens greece.
 45. Sexual education in childhood adolescence and   youth period  from Islamic view point. 26th International congress of applied psychology july 16-21, 2006- athens greece.
 46. Psychological trainings of couples based on prophets tradition and hadith, and its effects on marital relations.
 47. Metacognitive guidelines based on Quran and Hadith
 48. Surveying The Hadiths That Are About The Educational Solusions For Preventing The Sexual Abnormality Among The Hight School Students.
 49. Investigating levels of religious ness in the context of prophets tradtion (Hadith)
 50. Comparison of cognitive approach of beck with multi modal approach of cognitive, affective, spiritual, and behavioral approach based on Islamic hadith.
 51. Etiology and process of therapy in depression with emphasis in Islamic point of view. 28th International congress of Psychology held in Beijing, China from August 8 to August 13, 2004.  
 52. Etiology and process of therapy in depression with emphasis in Islamic point of view.  28th International congress of Psychology held in Beijing, China from August 8 to August 13, 2004.   

چ) فهرست کارگاه­های آموزشی برگزار شده

 1. کارگاه درآمدی بر اصول و مبانی مشاوره ی اسلامی
 2. کارگاه ارتقا بخشی رضایت جنسی همسران
 3. مبانی و اصول تعلیم و تربیت اسلامی  
 4. نظامنامه مشاوره اسلامی
 5. روش های مشاوره ای از منظر رسول اعظم(ص) و ائمه(ع)
 6. باز آموزی مشاوران و روانشناسان بالینی مرکز مشاوره حرم امام رضا علیه السلام
 7. باز آموزی مشاوران مراکز مشاوره دانشگاه های تهران  با رویکرد اسلامی
 8. اصول و باید ها و نباید ها ی کاربردی در مشاوره اسلامی
 9. چگونگی دستیابی به فنون و مهارت های مشاوره اسلامی
 10. آشنایی با فنون و مهارت های مشاوره ای رسول اعظم(ص) و ائمه(ع) 
 11. روش های درمان و مشکل گشایی در مشاوره اسلامی
 12. روش های چگونگی مشاوره ازدواج
 13. مبانی و اصول تربیتی در روابط زن و شوهر از منظر قرآن و حدیث           
 14. آموزش های روان شناختی مبتنی بر احادیث بررسی تاثیرات روانی و تربیتی آن در روابط زوجین
 15. مشاوره اسلامی و آشنا سازی خانواده ها با شیوه های تربیت جنسی
 16. روش های مشاوره ای در شناسایی و پیشگیری از انحرافات اخلاقی
 17. مشاوره اسلامی و روابط دختران و پسران نوجوان و جوان
 18. بررسی احادیث در زمینه راهکارهای تربیتی به منظور پیشگیری از رفتارهای نابهنجار جنسی نوجوانان و جوانان 
 19. مدل سلامت روانی از منظر پیامبر اعظم(صلی الله علیه وآله وسلم)و اهل البیت(علیهم السلام)
 20. جوان و سلامت روان از دیدگاه پیامبر و اهل البیت(علیهم السلام)
 21. دیدگاه معصومان (ع) در منشأ بروز مشکلات روانی
 22. بررسی شیوه های درمان وسواس بر اساس احادیث اسلامی
 23. بررسی عوامل افسردگی و شیوه های درمان بر اساس احادیث اسلامی
 24. تربيت جنسي كودك و نوجوان با رویکرد  قرآني و حديثی
 25. مشاوره در ارتباط با فرزند پروری
 26. بررسی مشکلات روشی مشاوران بر اساس بینش اسلامی
 27. مبانی و اصول مشاوره اسلامی و تمایز آن از رویکردهای دیگر
 28. شاخص های سلامت روان از دیدگاه اسلامی و مقایسه آن با دیدگاه های روانشناختی دیگر
 29. دیدگاه اسلامی در باره عوامل مشکلات روانی و راه های تشخیص آن ها
 30. باید و نباید ها در مصاحبه های مشاوره ای، بر اساس دیدگاه اسلامی
 31. بررسی روش ها و فنون کاربردی در مشاوره، براساس قرآن و حدیث
 32. مهارت های ارتباطی و گفتگوی مؤثر در مشاوره اسلامی
 33. روش ها ی مشاوره ای در پیشگیری از انحرافات و ناهنجاری های اخلاقی
 34. مشاوره خانواده براساس متون قرآنی و حدیثی
 35. دیدگاه اسلامی در تربیت جنسی
 36. تربیت جنسی کودک و نوجوان
 37. نقش مادر در تربیت جنسی کودک و نوجوان،1393

 

ح) عضویت ها

 1. عضو هیات تحریریه دو فصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی.
 2. عضو هیات علمی و هیات رئیسه دومین همایش سراسری نقش دین در بهداشت روان.
 3. دبیر علمی و عضو هیات علمی همایش ملی مشاوره اسلامی (5-1).
 4. عضو هیات تحریریه دو فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد ش3 و 4و 5.  
 5. عضو هیأت تحریریه و هیأت داوران فصلنامه سبک زندگی دینی.      
 6. سردبیر و عضو هیأت تحریریه نشریه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده. از 1393 تا کنون(1398) ادامه دارد.
 7. عضو هیأت تحریریه فصلنامه مطالعات معنوی ش 6 و 7 از سال 90 تاکنون
 8. عضو کمیته تخصصی شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده            .1390     
 9. عضو کمیته علمی اولین همایش بین المللی انجمن مشاوره ایران با عنوان «مشاوره با رویکرد دین و معنویت».
 10. عضویت در  هیأت تحریریه تربیت تبلیغی ش 1، 1392
 11. عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی – تخصصی پژوهش نامه تربیت تبلیغی شماره 3و4، 1394
 12. دبیر کمیسیون انجمن تعلیم و تربیت در دهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت 1393
 13. عضویت در  هیأت تحریریه پژوهشنامه تربیت دینی، 1394

 

 

خ) فهرست راهنمایی و مشاوره رساله‌هاي دكتري:

 1. جوان هوشیار، جعفر، (1395)، بررسی نظام اولویت در سنجش دینداری، مرکز مدیریت حوزه علمیه.
 2. سیلاوی، احمد، (1395)، مهارتهای پیشگیری از ابتلاء به انحرافات جنسی، مرکز مدیریت حوزه علمیه.
 3. هاشمی علی آبادی، سیداحمد(1394). شیوه های تربیتی مبتنی بر جنسیت و آثار آن از منظر قرآن و روایات، دانشگاه معارف.
 4. حسيني، جعفر  (1385). بهداشت رواني در پرتو قرآن. دانشگاه قم.
 5. خراساني، محمد (1379). غنا و موسيقي از ديدگاه فقيهان.
 6. علوي، يوسف (1379). بررسي خدمات عمومي( اجتماعي) در فقه.

 

د) فهرست راهنمایی و مشاوره پايان‌نامه‌هاي کارشناسی ارشد:

 1. طواحسین، محسن(1395)، بررسی علل گرایش جوانان به مذهب و چالش های پیش روی آن، مدیریت حوزه علمیه استان قم.
 2. عرب ساغری، حسن، (1394)، بررسی عوامل اهمال کاری تحصیلی طلاب سطح یک مدارس حوزه علمیه قم، جامعه المصطفی، دانشکده تربیت، قم.
 3. سنجیده، نرگس، (1394)، رویکرد جنسیتی به تربیت از منظر آیات و روایات، دانشگاه تهران.
 4. عابدی جعفرآباد، ابراهیم (1394)، بررسی عملکرد تحصیلی و تنیدگی تحصیلی بر اساس نگرش دینی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه گیلان، دانشگاه قم
 5. ابراهیمی، محسن (1393). نقش مبانی انسان شناختی اسلامی در مشاوره. مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت.
 6. محمدی، رضا  (1393). اخلاق خانواده مطلوب از دیدگاه سیره نبوی.                                
 7. محمدی جوزانی، مجتبی (1393). بررسی تطبیقی خودارضایی از منظر اسلام و روان شناسی. مرکزمدیریت حوزه های علمیه.
 8. نامور خلیله، حسین (1392).  رشد اخلاقی در نوجوانی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان.   
 9. خدارحمی، نعمت الله  (1392). فلسفه تعلیم و تربیت براساس آرا ی تفسیر قرآنی صدرالمتألهین.
 10. رضایی،  عذرا (1392). عوامل مؤثر بر شاداب سازی مدارس شهر قم از دیدگاه مدیران و معلمان91-90. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
 11. خدارحیمی (1392). فلسفه تعلیم و تربیت بر اساس آراء تفسیر قرآنی صدرالمتالهین. دانشگاه قم.
 12. دریساوی، سمیه (1391). خودکنترلی از دیدگاه قرآن کریم. دانشگاه قم.
 13. دهقان پور، مهدی (1391). مقایسه آراء تربیتی ابن سینا و شهید ثانی.
 14. داداشی، زهرا (1391). توانایی های نفس از دیدگاه فلسفه و فرا روانشناسی.
 15. غریبی، محمدمهدی (1390). پاسخ قرآن و سنت نبوی به نیازها و مسائل جنسی. دانشکده علوم حدیث دانشگاه قم.
 16. صنعتی، مهرزاد (1387). تربیت دینی از دیدگاه قرآن و سنت. دانشکده علوم قرآنی واحد قم.
 17. حسینی، محمد داود (1384). جاه طلبی انسان و جنبه های تربیتی و روانی آن. مرکز جهانی علوم اسلامی.
 18. مرتضوی وردنجانی، مهدی (1384). بررسی دلایل رخوت در عبادت از منظر قرآن و روایات در ارتباط با دانش آموزان دبیرستان های استان چهار محال و بختیاری. دانشکده اصول الدین.
 19. حیدری، قدیر (1384). نقش مادر در تربیت دینی فرزند. مرکز جهانی علوم اسلامی.
 20. میراحمدی، غلامرضا (1384). سلام و آثار فردی و اجتماعی آن از دیدگاه قرآن و سنت. مرکز جهانی علوم اسلامی.
 21. فلاحي يزدي، معصومه (1383). بررسي جنبه‌هاي تربيتي اميد و تأثير آن در سلامت روان. دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك.
 22. اسكندري، ناهيد (1383). آموزش و پرورش در مدارس نظاميه. دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك.
 23. انوری غفاری، محمد (1383). نقش دنیا در رشد و انحطاط اخلاقی انسان از دیدگاه قرآن. مرکز جهانی علوم اسلامی.
 24. مبلغ، محمدامین (1383). عوامل آرامش و اضطراب از دیدگاه قرآن و سنت. مرکز جهانی علوم اسلامی.
 25. محمدي، حسن (1379). عزت نفس از ديدگاه دين و روان‌شناسي. مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).
 26. تقي‌زاده، غلامرضا (1379). شيوه‌هاي تأمين بهداشت رواني از نظر قرآن. مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).
 27. محرم‌زاده، عبداله  (1378). قاعده الحدود تدرء بالشبهات. دانشگاه قم.
 28. مينائي‌راد، محسن (1378). مباني فقهي قانون مدني- قسمت ضمان. دانشگاه قم.
 29. حسيني، محمد (1377). حقوق متقابل والدين و فرزندان در فقه اسلامي. راهنمايي، دانشگاه قم.
 30. معلمي، محمدعلي (1377). بناي عقلا و كاربرد آن در فقه اماميه. دانشگاه قم.
 31. علمي سولا، محمدرضا (1377). روش‌هاي فقهي صاحب جواهر در كتاب جواهر الكلام. دانشگاه قم.
 32. بهشتي‌فر، علي (1377). مباني فقهي فصل سوم قانون اساسي( حقوق ملت). دانشگاه قم.

 

ذ) فهرست راهنمایی پایان نامه های کارشناسی:

 1. فروغی پور سید علیرضا، بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت باسلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه کاشان در سال تحصیلی94-93، دانشگاه قم.
 2. رضایی محمد، بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه قم.
 3. جاوید مهر محمد، بررسی رابطه سبک های فرزندپروری والدین با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه 3 استان قم در سال تحصیلی 94-93، دانشگاه قم.
 4. سپهری اسماعیلی محمد، بررسی موانع رشد خلاقیت در دانشجویان دانشگاه پیام نور قم در سال تحصیلی 93-92، دانشگاه قم.
 5. تایید محمدرضا، 1392، بررسی علل کاهش انگیزه تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی ناحیه 4 استان قم، دانشگاه قم
 6. محمدحسین جعفری کافی آباد، عوامل خانوادگی مؤثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیرآموز استان قم، دانشگاه قم
 7. محمد رضا پورمجید،1392، مقایسه هوش هیجانی دانش آموزان پسر دوره ی متوسطه اول(راهنمایی) و دانش آموزان دوره ی متوسطه دوم (دبیرستان) منطقه 2 استان قم در سال تحصیلی 1392-93، دانشگاه قم
 8. محمدعلی سوری لکی، 1390، بررسی کارکردهای مدیریت از دیدگاه اسلام، دانشگاه قم
 9. محمد نودهی، 1390، بررسی تأثیرات روش های اکتشافی بر یادگیری دانش آموزان پنجم ابتدایی در درس ریاضی، دانشگاه قم
 10. مرتضی مرادی دولیسکانی، 1390، شناسایی عومل مؤثر بر موفقیت مدیران مدارس شهرستان دلفان، دانشگاه قم
 11. صمد عسگری، 1394، پایان نامه نگرش شغلی. دانشگاه قم
 12. سعید لطفی، 1394، اعتیاد به اینترنت و تأثیر آن بر سلامت روان از دیدگاه صاحبنظران معاصر، دانشگاه قم
 13. وحیدباقری، رابطه اعتیاد به اینترنت و تأثیر آن بر شخصیت کاربران اینترنت، دانشگاه قم
 14. حمیدرضاقاسمی سعادتمند، 1394،  بررسی رابطه شوخ طبعی و سلامت روانی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم
 15. مؤمنی،  محمد (1393). بررسی تأثیرگذاران دوران پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی ناحیه 4 قم از دیدگاه آموزگاران ابتدایی. دانشگاه قم.                                                
 16. وشنو، محمدکاظم (1393). رابطه تأهل یا تجرد با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه قم. دانشگاه قم.
 17. کریمیان، احمد (1393). بررسی موضوعی انگیزش در مدیریت سازمان ها در اندیشه متفکران مسلمان و غیر مسلمان. دانشگاه قم.
 18. معصومی، محمد (1393). بررسی نگرش دینی دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه قم. دانشگاه قم.
 19. حنفی، اسماعیل (1392). بررسی رشد اجتماعی کودکان مهدکودک رفته و نرفته در مقطع ابتدایی. دانشگاه قم.
 20. مراد نژاد، علی (1392). بررسی نقش خانواده در آموزش کودکان دیرآموز. دانشگاه قم.                  
 21. خانی ده کبودی، سجاد (1392). رابطه ی بین آموزش و پرورش ایران و ژاپن و دروس مرتبط با شغل دو کشور. دانشگاه قم.
 22. قنبری، محمد علی (1392). بررسی تأثیر خانواده بر بزهکاری نوجوانان و جوانان (شهرستان همدان). دانشگاه قم.
 23. غفاری، رسول (1392). بررسی ابعاد مدیریت با تکیه بر ارزشهای اسلامی. دانشگاه قم.
 24. موسوی، محمد (1392). مهارت های کاربردی در زندگی زناشویی. دانشگاه قم.
 25. قاسمی، علی (1391). نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعلیم و تربیت با رویکردی بر آموزش الکترونیکی. دانشگاه قم.
 26. شوکتمداری، محمدرضا (1391). بررسی های مکتوب در مورد رابطه ی بین عوامل مختلف (شغلی، نوع ازدواج، تعداد فرزندان) با سازگاری در ازدواج. دانشگاه قم.
 27. امیدی، هادی (1391). شاخص ها و معیارهای مدیریت اسلامی در مقایسه با مدیریت نوین علمی. دانشگاه قم.
 28. پرهازه، احمد (1391). آموزش ضمن خدمت. دانشگاه قم.
 29. سهرابی، فاطمه (1386). هویت از دیدگاه اسلام. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران معاونت پژوهش، مدرسه علمه معصومیه(س)، دفتر تبلیغات اسلامی.
 30. نریمانی، بهجت (1385). آسیب شناسی روشهای تربیت فرزندان. دفتر تبلیغات باقرالعلوم.
 31. دهقان تفتی، محمد مهدی (1384). روشهای تربیتی جنسی در مقطع نوجوانی از منظر قرآن و حدیث. دانشکده علوم قرآنی قم.
 32. زندی، معصومه (1384). معناشناسی کفر در قرآن. دانشکده علوم قرآنی قم.
 33. رضایی، حمیده (1384). بررسی موارد بهداشتی درمانی در قرآن. دانشکده علوم قرآنی قم.
 34. میرجلیلی، ام کلثوم (1384). ارتباط رضایت بخش همسران. دانشگاه باقرالعلوم.
 35. سعادتمند، سعادتمند (1384). تربیت اخلاقی جوان از دیدگاه قرآن. دانشکده علوم قرآنی قم.
 36. عبدالله زاده، فاطمه (1383). تربیت و پرورش کودک از دیدگاه اسلام و روانشناسان. دانشکده علوم قرآنی قم.
 37. فتحی شوب، زهرا (1383). نقش محبت در مراحل رشد کودکی از دیدگاه قرآن و حدیث. دانشکده علوم قرآنی قم.
 38. وشنی، رودابه (1383). دین در عرصه تربیت. دانشگاه باقرالعلوم.
 39. ابراهیمی، فاطمه (1383). مقام مادری از دیدگاه قرآن و سنت. دانشگاه باقرالعلوم.
 40. فخرل، طیبه (1383). نقش تربیتی ما در تربیت کودک از دیدگاه قرآن. دانشکده علوم قرآنی ق.
 41. رجائی، زهرا (1383). زندگی حضرت مسیح (ع) از دیدگاه قرآن. دانشکده علوم قرآنی قم.
 42. سیاحت اسفندیاری، طاهره (1382). آرامش روانی از دیدگاه قرآن. دانشکده علوم قرآنی قم.
 43. فقیه، فاطمه (1381). بررسی جایگاه تنبیه در تعلیم و تربیت از دیدگاه قرآن. دانشگاه باقرالعلوم.
 44. یزدانی، عترت (1381). شیوه های سلبی تربیت از دیدگاه امام علی علیه السلام. دانشگاه باقرالعلوم.
 45. ربانی نژاد، مرضیه (1380). قرآن و شیوه های جذب جوانان به دین. دانشگاه باقرالعلوم.
 46. طبرسی، مریم (1380). نیازهای متعالی انسان از دیدگاه قرآن. دانشگاه باقرالعلوم.
 47. کریما، زهرا (1380). شیوه های جذب کودکان به نماز. دانشگاه باقرالعلوم.
 48. ماندنی، طیبه (1380). آثار تربیتی محبت والدین نسبت به فرزند از دید قرآن و حدیث. دانشگاه باقرالعلوم.
 49. کاشفی زاده، معصومه (1380). آزاد اندیشی از نظر قرآن کریم. دانشگاه باقرالعلوم.

 

ر) فهرست دروس تدریس شده:

 1. مشاوره و راهنمايي
 2. روانشناسي عمومي
 3. روانشناسي رشد
 4. روانشناسي تربيتي
 5. اصول و فلسفه آموزش و پرورش
 6. تعليم و تربيت اسلامي

 

ز) سوابق اجرایی و مدیریتی:

 1. مدیریت گروه علوم تربيتي دانشگاه قم از سال1371-1387
 2. تأسيس مؤسسه مطالعاتي مشاوره اسلامي( بیان عواطف) در قم، 1381.
 3. طراحی و برگزاری همایش ها و نشست های علمی مشاوره اسلامی.
 4. طراح و مجري كارگاه آموزشي مشاوره در دانشگاه‌ها و مراكز علمي حوزوي، 15 بار( از سال 78  تا84)
 5. طراح ومجری کارگاه آموزشی تربیت جنسی کودکان و نوجوانان دردانشگاه علوم پزشکی ایران در دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی( برگزارکننده دانشگاه شاهد، 2 و 3 آذر 1384)
 6. برگزاری چهار همايش سراسري و هفت نسشت علمي در موضوعات مشاوره اسلامي با همكاري مراكز علمي مانند انستيتو روان‌پزشكي تهران، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، انجمن ايراني روانشناسي.
 7. عضو کارگروه تعلیم و تربیت ضیافت اندیشه اساتید

 

س) فهرست جوایز و تقدیرنامه ها

 1. دریافت لوح تقدیر و جایزه پژوهشگر برتر دانشگاه قم، در سال 1392.
 2. دریافت لوح تقدیر و جایزه پژوهشگر برتر دانشگاه قم، در سال 1390.
 3. دریافت لوح تقدیر و جایزه پژوهشگر برتر دانشگاه قم، در سال 1389.
 4. دریافت لوح تقدیر و جایزه پژوهشگر برتر دانشگاه قم، در سال 1380.
 5. مقاله برتر و لوح تقدیر و جایزه از نخستین کنگره سراسری سلامت از دیدگاه پیامبر اعظم صلی­الله­علیه­و­آله و سلم با عنوان «مدل سلامت روان از منظر پیامبر اعظم صلی­الله­علیه­و­آله و سلم و اهل بیت علیهم­السلام، بهمن 1385.
 6. مقاله برتر و لوح تقدیر و جایزه از چهارمین همایش ملی فرهنگ کار، با عنوان «فرهنگ كار و خودكفايي در قرآن و حدیث» وزارت کار و امور اجتماعی بهار1386.
 7. نشست تخصصی مشاوره دینی و الزامات آن با عنوان «مبانی انسان شناختی مشاوره دینی». سازمان تبلیغات اسلامی مشهد، 1390.
 8. رابطه قرآن و علوم در نشست تخصصی تفسیر علمی قرآن کریم. معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه قم، 1390.           .
 9. کارهای فرهنگی، معاونت سیاسی امنیتی استانداری قم، 1390.
 10. مشارکت در مدیریت بحران. معاونت سیاسی امنیتی استانداری قم، 1389.
 11. دریافت لوح تقدیر پژوهشگر برتر استانی، 1393.
 12. دریافت لوح تقدیر از ضیافت اندیشه اساتید، ملایر و زنجان، 1393.
 13. دریافت لوح تقدیر «مهدی یاور» از دهمین دوره دکترین مهدویت، 1393.
 14. مقاله برتر و لوح تقدیر از نخستین همایش ملی حدیث رضوی، 1392.
 15. مقاله برتر در دومین همایش اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوی، 1392.

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید